Αδειοδότηση Υδατοδρομίων


Η εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια» αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την Αδειοδότηση Υδατοδρομίων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔIΑΔIΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ

1. Σύμβαση συνεργασίας
• Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Αρμόδιας Τοπικής Αρχής και της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ» για την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου.

2. Εκπόνηση Τεχνικού φακέλου
• Εγχειρίδιο λειτουργίας Υδατοδρομίου
• Εγχειρίδιο ασφαλείας Υδατοδρομίου
• Εγχειρίδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Υδατοδρομίου
• Επιχειρηματικό Σχέδιο Υδατοδρομίου
• Χάρτες με αποτύπωση των σημείων προσθαλάσσωσης και ελλιμενισμού υδροπλάνων
• Τοπογραφικά με αποτύπωση του εξοπλισμού και των υποδομών του Υδατοδρομίου
• Φωτογραφίες των χώρων όπου θα δημιουργηθούν τα Υδατοδρόμια
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υδατοδρομίου
• Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτήτη Υδατοδρομίου
• Παράβολο υποβολής Τεχνικού Φακέλου

3. Διαδικασία εξέτασης αιτήματος
• Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.
• Διαβίβαση τεχνικού φακέλου από τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. στις συναρμόδιες υπηρεσίες για αξιολόγηση
• Έλεγχος Τεχνικού Φακέλου
• Επιθεώρηση Υδατοδρομίου από την Αρμόδια Επιτροπή
• Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υδατοδρομίου
• Έκδοση Άδειας Υδατοδρομίου

Συνολικός απαιτούμενος χρόνος: 65 εργάσιμες ημέρες

 

 

 

       Δραγωνέα 5 και Γ. Παπαβασιλείου,
       Τ.Κ: 19003, Μαρκόπουλο
       Email: info@waterairports.com
       Τηλ: 2111211416
       Fax: 2111211425

 

Gallery

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider